PHỔ BIẾN LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI)

 Sáng ngày 29/8/2013, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Công đoàn (sửa đổi) đã được Quốc hội ban hành, tham dự có 120 Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc, Chủ tịch và Phó chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên.

          Luật Công đoàn (sửa đổi) bao gồm 6 chương và 33 điều quy định chi tiết về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn; hệ thống tổ chức công đoàn; quyền, trách nhiệm của Công đoàn và đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với Công đoàn; những đảm bảo cho hoạt động công đoàn; giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. 

         Luật công đoàn (sửa đổi) có một số điểm mới được bổ sung hoặc sửa đổi, cụ thể:

        - Công đoàn được tham gia, phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

        - Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong 01 tháng đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch CĐCS, 12 giờ làm việc đối với ủy viên BCH, Tổ trưởng và Tổ phó để làm công tác công đoàn.

        - Trong trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải, buộc thôi việc trái pháp luật thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp, hỗ trợ tìm việc mới và trợ cấp trong thời gian gián đoạn việc làm theo quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

         - Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, công đoàn cấp tỉnh, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cấp quận huyện, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn bộ phận.

          - Người lao động là người Việt Nam trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn; trình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

           Luật công đoàn (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và Luật Công đoàn năm 1990 hết hiệu lực.

                                                                                                                                                                               Thanh Tâm

Liên kết website