Tin tức

Đảng Bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 07 -KH/ĐUQĐTPT ngày 17/2/2017 của Đảng ủy Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng về tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt tại các chi bộ trược thuộc Đảng bộ Quỹ và Thông báo số 27-TB/ĐUQĐTPT ngày 02/2/2018 của Đảng ủy Quỹ về Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2018.

Xem thêm

sự kiện

Đối tác