Tin tức

TẶNG TƯ LIỆU PHỤC VỤ TRIỂN LÃM

Tặng tư liệu phục vụ triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2019 nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thểm cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứcm phong các Hồ Chí Minh nhân dịp 129 năm Ngày sinh của Bác

Xem thêm

sự kiện

tin tức tài chính

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐỂ HỆ THỐNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÁT HUY MẠNH MẼ VAI TRÒ CỦA MÌNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Ngân hàng) chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên năm 2018 nhằm đánh gia kết quả hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong cả nước và bàn các giải pháp phát triển hệ thống các Quỹ đầu tư trong thời gian đến. Tham dự có 43 trên 45 các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cả nước và đại diện các Bộ ngành có liên quan

Đối tác