Tin tức

GÓP Ý: "MỞ LỐI XUỐNG BIỂN: CHỦ TRƯƠNG HỢP THỰC TIỄN, HỢP LÒNG DÂN"

Trên chuyên mục “Đối thoại đầu tuần” xung quanh vấn đề “Mở lối xuống biển”, sau những số báo ra ngày 26, 27, 29 và 31/01/2018, đặc biệt là bài phỏng vấn đối với TS.KTS Tô Văn Hùng - Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng “Mở lối xuống biển: Chủ trương hợp thực tiễn, hợp lòng dân”. Nay theo báo Đà Nẵng ngày 6/12/2018 đăng tin báo “ xúc tiến mở rộng tuyến đường ven biển phía đông các khu du lịch ở Ngũ Hành Sơn”.

Xem thêm

sự kiện

tin tức tài chính

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐỂ HỆ THỐNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÁT HUY MẠNH MẼ VAI TRÒ CỦA MÌNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Ngân hàng) chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên năm 2018 nhằm đánh gia kết quả hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong cả nước và bàn các giải pháp phát triển hệ thống các Quỹ đầu tư trong thời gian đến. Tham dự có 43 trên 45 các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cả nước và đại diện các Bộ ngành có liên quan

Đối tác