Tin tức

THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2019

Mặc dù trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, nhân sự BCH Chi đoàn và tình hình Đoàn viên có nhiều biến động, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự năng nổ nhiệt tình, phát huy sức trẻ, sự đoàn kết, sáng tạo, hoạt động Chi đoàn nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị nói riêng và phong trào chung của tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm

sự kiện

tin tức tài chính

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐỂ HỆ THỐNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÁT HUY MẠNH MẼ VAI TRÒ CỦA MÌNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Ngân hàng) chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên năm 2018 nhằm đánh gia kết quả hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong cả nước và bàn các giải pháp phát triển hệ thống các Quỹ đầu tư trong thời gian đến. Tham dự có 43 trên 45 các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cả nước và đại diện các Bộ ngành có liên quan

Đối tác