Tin tức

CHI ĐOÀN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THAM GIA NGÀY HỘI “TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY, HIV/AIDS VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI” NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐTNK ngày 23/10/2017 của BCH Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội năm 2017.

Xem thêm

sự kiện

Đối tác